Als ouder gun je je kind het allerbeste. Maar soms kun je niet voorkomen dat je kind vastloopt. Gelukkig kun je dan professionele hulp inschakelen!

Bij Paard & Wagen krijgt jouw kind de kans om op eigen tempo met zijn of haar vraag aan de slag te gaan. Op een onderzoekende manier, met leuke activiteiten in de buitenlucht. En dat niet alleen, maar samen met het paard. Het paard zorgt voor een ontspannen en veilige leeromgeving. Bovendien zal het paard reageren op hoe je kind een activiteit aanpakt: zo kan hij/zij oefenen met welke aanpak voor hem of haar werkt. En als iets niet blijkt te werken, kan hij/zij direct het gedrag aanpassen en het gewoon nog eens proberen. Door te experimenteren ontdekt jouw kind wat voor hem of haar werkt.

Coaching met paarden kan worden toegepast bij veel uiteenlopende vragen of problemen, zoals:
– Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfwaardering
– Grenzen respecteren en aangeven
– Omgaan met emoties van jezelf en/of anderen
– Onderzoeken waardoor lichamelijke klachten of slaapproblemen ontstaan (als medische oorzaak is uitgesloten)
– Het verwerken van verlies van een dierbare
– Omgaan met een scheiding van ouders
– Het accepteren van/omgaan met een beperking (zoals een chronische ziekte) of een diagnose (zoals autisme, ADHD)
– Omgaan met angsten
– Omgaan met negatieve/vervelende gedachten
– Het ontwikkelen van executieve functies, zoals: plannen, problemen oplossen, geconcentreerd werken, zelfreflectie

Vaak hebben coachvragen van kinderen een relatie met hun omgeving, zoals de situatie thuis, in het gezin, op school, etc. Het coachtraject wordt altijd afgestemd met jou als ouder. Soms kan het ook handig zijn om contact op te nemen met de juf/meester of eventuele andere hulpverleners. Uiteraard altijd in overleg en alleen met toestemming van ouders.