Een coach zoeken doe je niet zomaar. Je bent op zoek naar hulp en een oplossing voor jouw coachvraag. Het is hiervoor cruciaal dat jij je op je gemak voelt bij mij als coach en dat je er vertrouwen in hebt dat ik jou met de paarden kan faciliteren in jouw proces. Alleen dan voel je je vrij om jezelf te zijn en kun je echt tot de kern komen. Ook voor mij is het belangrijk dat ik weet wie jij bent, wat jouw achtergrond en je coachvraag is. Dan kan ik afwegen of ik de juiste persoon ben om jou te helpen, of dat ik je misschien beter kan doorverwijzen naar een collega-coach of specialist.

Intake

Om van beide kanten te ontdekken of het vertrouwen er is om samen de uitdaging aan te gaan, werk ik altijd met een vrijblijvend intakegesprek. Het fijnst is het als je daarvoor langskomt op onze locatie, zodat je ook kennis kunt maken met de paarden en de omgeving kunt ervaren. Ik vertel je dan nog iets meer over de methode en we bespreken de coachvraag. Als we er samen voor besluiten te gaan, is het mogelijk om de eerste coachsessie aansluitend aan de intake te doen.

Coaching is altijd maatwerk

Geen coachvraag of persoon is hetzelfde. Ik werk daarom niet met vooraf vastgestelde pakketten, maar lever altijd maatwerk. In overleg bepalen we samen hoeveel coachsessies we denken nodig te hebben. Tussendoor evalueren we waar je staat en bepalen we van daaruit het vervolg.

Coaching via je werkgever?

Misschien mag je via je werkgever een coachtraject volgen. In dat geval wil je leidinggevende meestal bij de intake en evaluatie aanwezig zijn. Dit kan wel eens ingewikkeld zijn. Je werkgever heeft ongetwijfeld het beste met je voor, maar hoeft misschien niet alles te weten. Wat goed is om te weten, is dat jij in deze situatie zelf bepaalt wat je wel of niet wilt delen over jouw coachvraag en de eventuele oplossing(en) die je hebt ontdekt. In dergelijke intake- en evaluatiegesprekken ga ik als coach alleen in op de Equine Assisted CoachingĀ® methode, de formele afspraken (zoals een coachcontract) en het doorlopen proces op hoofdlijn. Ik deel dus geen persoonlijke informatie.